Original fiction

  • Behind His Wall
    • Bila ada orang yang tahu betul bagaimana caranya membuat kepalaku mau meledak, maka orang itu adalah Algis.
  • Crestfallen
    • “Everything will fall down in the end.”
  • Sweet Reconciliation
    • Menyerah ia, perkara seperti ini memang tidak akan dipahami betul oleh para lelaki.
last updated: 08/17/2107